Πολυκολλητή Ξυλεία

Η πολυκολλητή ξυλεία, χωρίς να είναι κάτι καινούριο για την Ευρωπαϊκή αγορά, τα τελευταία χρόνια που την εισάγουμε στην Ελλάδα έδωσε λύση σε προβλήματα μήκους και μηχανικής αντοχής.

Κάθε τεμάχιο της πολυκολλητής ξυλείας  είναι ελεγμένο ως προς την αντοχή του και φέρει αποδεικτικό ελέγχου από το εργοστάσιο παραγωγής που βρίσκεται στην Αυστρία.

0 σχόλια